Visie op datamanagement

Datum: 20/11/2017

Een visie is een toekomstbeeld en heb je nodig om doelen te kunnen stellen. Een voorbeeld van een visie is die van NWO: “meer samenwerking en verbinding om in de wetenschappelijke voorhoede te blijven en de bijdrage aan de samenleving verder te vergroten”.

Een doel van een onderzoeker kan zijn om een geneesmiddel voor een bepaalde ziekte te ontwikkelen. Of juist om erachter te komen hoe die ziekte voorkomen kan worden. Allemaal visies en doelen die in de toekomst gehaald willen worden. Zo denkt Stefan van Aalst, Product Manager van RSRCH, ook na over de toekomst en de rol van RSRCH daarin. Wat is zijn visie op datamanagement in de onderzoekswereld?

Data verkrijgen en delen

“Mijn korte- en middellangetermijnvisie over datamanagement baseer ik vrijwel het meest op welke behoeften er op dit moment al zijn. Als ik kijk naar de referentie architectuur voor workspaces, dan is het relatief eenvoudig af te leiden welke behoeften er zijn rondom data. Een van die behoeften is dat onderzoekers data in hun workspaces krijgen vanuit diverse bronnen, zoals ziekenhuissystemen, externe bronnen en uploads. Ook is er de behoefte dat personen die geautoriseerd zijn voor die data, binnen een workspace vrij daarmee kunnen werken, maar wel met een goede onderliggende audit trail. Daarbij willen onderzoekers gecontroleerd hun data naar catalogi, andere workspaces, publicatiesites of archivering kunnen pushen.

Binnen het RSRCH Platform hebben gebruikers de volledige vrijheid in het gebruik van verschillende tools voor het werken met hun data. En wat er met de data gebeurt, is geaudit. Dit triggert ook nieuwe behoeften aan hoe data in een workspace geupload kan worden. De andere kant van dat proces, het uitstromen van de data, daar zijn we flink mee bezig. Het gecontroleerd pushen naar een andere workspace of lokaal downloaden kunnen gebruikers al zelf – als ze natuurlijk toestemming hebben van hun workspace administrator(s). Maar zoals ik al zei, we zijn nog druk bezig om dat goed te archiveren, inclusief de complete auditlog van de workspace en het direct kunnen publiceren naar een catalogus vanuit de workspace.

Ik mag wel zeggen dat we met het RSRCH Platform data veel beter en sneller kunnen laten stromen dan menig alternatief. En dat terwijl de security en auditability hoog is. Toch zien we regelmatig nieuwe wensen naar boven komen. Dit laat twee dingen zien: de betrokkenheid van onze gebruikers en dat de research community continu haar grenzen aan het verleggen is. Als Product Manager van het RSRCH Platform ben ik hier heel blij mee.”

De kracht van blockchains

“Voor de langetermijnvisie kijk ik naar allerlei ontwikkelingen. Zo denk ik dat het world wide web met haar gefedereerde ontsluiting en beheer van data een goed voorbeeld is van hoe data in de toekomst ontsloten kan worden. Namelijk niet via grote centrale datawarehouses, maar via een democratisch, open en toch federatief te controleren manier. Blockchains kunnen helpen bij zowel het bewijzen wie welk stuk data heeft aangepast, of het ook rechtmatig is verkregen en wat de bron is. Zeker dit laatste kan een belangrijke impact hebben voor publicaties, waarbij recht wordt gedaan aan diegene die met veel zorg mooie datasets maken en onderhouden. Maar ook geeft het een vergaande zelfbeschikking over het gebruik van data. Dit kan namelijk de drempel om data te ontsluiten aanzienlijk verlagen doordat de dataeigenaar heel makkelijk zijn toestemming en hiermee ook het gebruik kan intrekken. Dit lijkt onwenselijk voor de research community, maar als je hierover filosofeert, is het wellicht wenselijk of zelfs noodzakelijk.

Eén ding is zeker: er gaan allerlei dingen komen die we nu niet eens kunnen bedenken. Agile denken en zorgen dat het RSRCH Platform dit kan absorberen is waar een belangrijk deel van mijn aandacht als Product Manager naartoe gaat.”

Get to know our people

Sinds juni 2017 maakt Stefan van Aalst deel uit van het RSRCH team als Product Manager. Hij zorgt ervoor welke functies het RSRCH Platform heeft, aan welke eisen het voldoet en wat er nog aan ontwikkeld gaat worden. Stefan is al langer bekend met het RSRCH Platform. Hij zat namelijk in het ontwikkelteam van de Digital Research Environment bij het Radboudumc en heeft de DRE-oplossing mede bedacht! Oftewel, een echte kenner van het platform.